Bansky

אומן הגרפיטי הבינלאומי Banksy פתח תערוכת ציורי גרפיטי במתחם ארנה בהרצליה. התערוכה מציגה מגוון רחב של איורי רחוב מתקופות שונות בחייו. התערוכה הוצבה והוקמה על ידי ArtAdmin. התערוכה מסתיימת ב6 במאי.