פתרונות אריזה והובלה

Artadmin תטפל במקצועיות וברגישות בשינוע של עבודות אמנות – תמונות, פסלים ומייצגים, בארץ ובחו"ל. ב- Artadmin אנו מודעים למורכבות בשינוע עבודות אמנות, להקפדה הנדרשת בפירוק, אריזה ומסירה של העבודה. אנו מלווים את הלקוח באופן אישי תוך הסבר מלוא התהליך, ונותנים פתרון end-to-end הכולל, במקרה הצורך, פירוק והתקנה/תליה של עבודות ומייצגים, פתרונות אריזה, והתמודדות עם דרישות מיוחדות.