שילוח לחו"ל של פסלי ברונזה

שלושה פסלי ברונזה של הפסל צביקה לחמן (Zvi Lachman) נשלחו לאספן בניו ג'רזי.
משקלם של הפסלים נע בין 150-250 ק"ג.
לפסלים מעמד ברזל מיוחד שהינו חלק אינטגרלי מהפסל.
הפסלים נשלחו מלקוח פרטי, נארזו אריזה ראשונה ביציאה מבית האספן בארץ.
בבית המלכה נארזו אריזה יסודית בארגז.
האריזה כללה בניית ארגז, תמיכת הפסלים והצמדתם כך שלא יזוזו במהלך הטיסה.
הפסלים הגיעו ללא פגיעה ליעדם בבית האספן בניו ג'רזי והוצבו בגינה.