קטלוג אוסף פרטי

לקוח שהתגורר במשך שנים בבית פרטי עבר לאחרונה לדירת יוקרה במרכז ת"א.
אוסף עבודות האמנות והפסלים שרכש במהלך השנים הרבות היה תלוי בביתו הקודם.
במעבר לדירת היוקרה שטח התצוגה הצטמצם ובהדרגה גם סגנון עבודות האמנות השתנה ומעבודות שמן של אמנים ותיקים (ארוך/טומרקין/ליפשיץ/קדישמן) החלו להירכש עבודות של אמנים צעירים ומבטיחים.
בנקודת זמן זו הבין הלקוח שנדרש לעשות סדר, רגע לפני שהוא מאבד שליטה.
כל עבודות האמנות, הן הותיקות והן החדשות צולמו צילום איכותי ונאגדו לקטלוג.
לקטלוג צורפו גם שמות האמנים, גודל העבודות ופרטים חיוניים שהיו חשובים ללקוח. 
"ישור הקו" אפשר ללקוח לכמת לערך את שווי העבודות, להעביר העתק דיגיטלי לסוכן הביטוח ואף להציג את האוסף הפרטי המשפחתי שלו כחלק ממגוון הספרים המוצגים על המדף בסלון.