אניש קפור

אניש קפור Anish Kapoor נתלה בבית פרטי בתל אביב,עבודה מיוחדת ומרהיבה שנרכשה ע"י תושב חוץ הועברה לאחרונה לתל אביב, העבודה שהגיע ארוזה היטב נפתחה בזהירות. אמצעי התליה המיוחדית נותנים מעלה למשקה הרב של העבודה. על אף שנתלתה בחלל גדול של הבית, מיד לאחר תלייתה גנבה העבודה את "ההצגה" מכל שאר פרטי האומנות והריהוט שהיו בחדר. העבודה שנצבעה בצבעים כבשה את כולנו.